Thánh Lễ Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm C, 03/11/2019

Google map Thánh Lễ Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm C, 03/11/2019 Google De Thánh Lễ Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm C, 03/11/2019 Google JP Thánh Lễ Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm C, 03/11/2019 Google FR Thánh Lễ Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm C, 03/11/2019 Google CO UK Thánh Lễ Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm C, 03/11/2019 Google IT Thánh Lễ Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm C, 03/11/2019 Google ES Thánh Lễ Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm C, 03/11/2019 Google PL Thánh Lễ Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm C, 03/11/2019 Google NL Thánh Lễ Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm C, 03/11/2019 Google CA Thánh Lễ Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm C, 03/11/2019 Google BR Thánh Lễ Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm C, 03/11/2019 Google SA Thánh Lễ Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm C, 03/11/2019 Google AU Thánh Lễ Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm C, 03/11/2019 Google Co IN Thánh Lễ Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm C, 03/11/2019 Google RU Thánh Lễ Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm C, 03/11/2019 Google CZ Thánh Lễ Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm C, 03/11/2019 Google VN Thánh Lễ Chúa Nhật XXXI Thường Niên – Năm C, 03/11/2019Mời các bạn hiệp thông với chúng tôi trong Thánh lễ Chúa nhật và đừng quên chia sẻ video để những ai không thể đến nhà thờ cũng có thể hiệp thông nhé.

? Mời các bạn theo dõi Đài Chân Lý Á Châu trên:

? YouTube: https://www.youtube.com/c/rvaviet
? Facebook: https://www.facebook.com/pg/daichanlyachau
? Twitter: https://twitter.com/daichanlyachau
? Instagram: https://www.instagram.com/daichanlyachau
▶▶ Website: http://vietnamese.rvasia.org

Liên lạc/ Contact:
[email protected]
[email protected]

RADIO VERITAS ASIA | Vietnamese Service

#ThánhLễ #ThánhLễChúaNhật #SundayMass

source

You may also like...